tuulikartta.info on oman lennokkiharrastuksen kylkeen syntynyt nettisivuprojekti, joka ajatuksena on tarjota käyttäjille tuulihavaintoja (lähes) reaaliajassa.

Tällä hetkellä sivustolla voi tarkastella Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien sekä Liikenneviraston tiesääasemien keskituulen sekä maksimipuuskan, lämpötilan, sademäärän, näkyvyyden sekä havaitun vallitsevan sään 10 minuutin välein päivittyviä havaintoja.

Havaintojakson keskituulella tarkoitetaan tyypillisesti 10 minuutin mittaisen havaintojakson keskiarvoa, puuska kuvaa 3 sekunnin mittaisten mittausjaksojen 10 minuutin maksimiarvoa.

Tuuliluokat

Tuulen nopeudet on jaoteltu yhdeksään eri osaan ja ne piirrtään oheisen taulukon mukaisin värein.

Kovia tuulia sekä myrskytuulia esiintyy Suomessa tyypillisesti vain ajoittain merialueilla sekä tuntureilla, puuskittainen tuuli voi sen sijaan ajoittain yltää maa-alueillakin myrskylukemiin.

Esimerkiksi kesäiset ukkosmyräkät eivät siis varsinaisesti ole myrskyjä, vaan enemmänkin rajuilmoja tai myräköitä.

Vahinkoja aiheuttavat tuulet ovat usein hyvin puuskittaisia. Hetkelliset, lyhytaikaiset 5–10 sekunnin puuskat ylittävät 10 minuutin keskituulen nopeuden säätilanteesta riippuen noin 1,5-kertaisina, enimmillään noin 2-kertaisina.

Tuulen nopeudenylittäessä 16-17 m/s alkavat puiden oksat katkeilla, yli 20 m/s nopeudet alkavat katkoa ja kaataa jo puita ja tehdä pientä vahinkoa kattorakenteille.

Lisätietoja voi lukea Ilmatieteen laitoksen teemasivuilta.

Näkyvyys ja vallitseva sää

Vallitsevan sään ja näkyvyyden mittausten toiminta perustuu valon sironnan mittaamiseen. Tällaisessa optisessa mittarissa on lähi-infrapunavalon lähetin ja vastaanotin. Mitä enemmän ilmassa on vesipisaroita, jääkiteitä tai muita hiukkasia (esim. vesi- tai lumisade, pöly, savu) sitä enemmän lähetteen valoa siroaa vastaanottimelle. Optinen mittari laskee siroavasta valosta näkyvyystiedon, sekä pyrkii määrittämään vallitsevan sään (esim. sateen tyypin ja olomuodon).

Meteorologisella näkyvyydellä tarkoitetaan ilman läpinäkyvyyttä. Näkyvyyteen eivät vaikuta pimeys tai maaston esteet. Meteorologista näkyvyyttä pienentää ilman kuiva sameus (auer, pöly, savu) tai kostea sameus (utu, sumu, sade). Näkyvyyden ollessa hyvä, voi kohteita havaita yli 10 kilometrin, kohtalaisella näkyvyydellä 4-10 kilometrin ja huonolla näkyvyydellä 1-4 kilometrin päähän. Alle 1 kilometrin näkyvyys on erittäin huono.

Käytetty aineisto

Havaintoaineisto on Ilmatieteen laitoksen tarjoamaa avointa dataa.

Tulevia ominaisuuksia ovat mm. kattavammat tutkatuotteet, sekä jatkossa mahdollisesti myös lähialueiden (Ruotsi, Norja yms.) tuulihavainnot.

Tietosuoja

Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Sivusto kerää toiminnallisia evästetiedostoja, joiden avulla palvelu muistaa valintasi sekä tarjoaa yksilöllisempiä ominaisuuksia. Sivuston suorituskykyä mittaavat evästeet (Google Analytics) keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän Internet-selaimesta mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.

Palvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Palvelun käyttöä tilastoidaan sivuston kehittämistä varten.


Muuta

Seuraa sivuston kehitystä sekä kehittäjän edesottamuksia: